Bestuur

Bestuur 

Statuten van het platform

Huurdersparticipatie

 

voorzitter: W.Leerves

secretaris: G.Radder

penningmeester: H.Smit

algemeen lid: M.Tiel

algemeen lid: D.Moorhoff

algemeen lid: J.Tuin

algemeen lid: P.Pas

aspirant lid: R. van Beek 

 

huishoudelijk regelement bewonersplatform

Nuttige adressen

U kunt ons vanaf heden bereiken op het telefoonnummer:06-38652851

WonenBreburg

www.wonenbreburg.nl

klik voor wonen

www.klikvoorwonen.nl

Woonbond

www.woonbond.nl

WAT DOET HET PLATFORM?

Breda

In Breda worden de huurders van WonenBreburg op lokaal niveau vertegenwoordigd door het Bewonersplatform WonenBreburg Breda. Het Bewonersplatform overkoepelt alle commissies van huurders van WonenBreburg in Breda en omgeving. De vereniging bestaat uit leden van de commissies van huurders, die ook het bestuur kiezen.

Het Bewonersplatform WonenBreburg Breda voert op stedelijk niveau overleg met WonenBreburg en andere organisaties. Het informeert en ondersteunt de commissies, bijvoorbeeld bij geplande, grote veranderingen in de wijk.

Koepeloverleg

In Tilburg worden de huurders vertegenwoordigd in een soortgelijk platform, onder de naam HBO'99. De beide platforms voeren overleg met de directie van WonenBreburg in een koepeloverleg onder de naam Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW).Namens het bewonersplatform zitten de heer W.Leerves en mevrouw G.Radder in de SHW.

Afspraken met WonenBreburg

WonenBreburg en Bewonersplatform WonenBreburg Breda hebben afspraken gemaakt over de onderwerpen waarover overlegd wordt en de rechten die het platform heeft

 

 

Huurbetaling

Problemen met huurbetaling......

Misschien bent u zonder werk te komen zitten, 

lees meer....

Geschillen

Als u een geschil heeft met WonenBreburg en u komt

hier niet aan uit

lees meer...

Venster

Social media